Pliki do pobraniaWykaz dokumentów jakie powinny być dostarczone do Poradni w celu uzyskania:

I.                   Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego
       1.      Zaświadczenie lekarskie (*)  
               W przypadku szkół zawodowych i technicznych - dodatkowo zaśw. lekarza medycyny pracy
       2.      Wniosek rodziców – koniecznie z podanym numerem Pesel dziecka
       3.      Karta informacyjna leczenia szpitalnego - kserokopia
       4.      Wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych 
              W przypadku gdy dziecko było diagnozowane w innej placówce zgoda rodziców
              na sprowadzenie dokumentów z innej placówki
       5.      Opinia ze szkoły - w zależności od potrzeb (*)
              - opinia wychowawcy klasy
              - opinia nauczyciela uczącego.
              - opinia psychologa/pedagoga szkolnego
       6.      Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego
      
 
 
II.                Opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
       1.      Wniosek rodziców – koniecznie z podanym numerem Pesel dziecka
       2.      Opinia ze szkoły - w zależności od potrzeb (*)
              - opinia wychowawcy
              - nauczyciela matematyki
              - nauczyciela języka polskiego
              - nauczyciela języka obcego
       3.      Wyniki badań wzroku i słuchu (*)
       4.      Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego
       5.      W przypadku pobytu w szpitalu - karta informacyjna leczenia szpitalnego – kserokopia
 
 
     (*) wymagana jest pieczątka placówki wystawiającej dany dokument

       

 

 

Galeria