Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Poznaniu

Biofeedback

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 5 W POZNANIU

PROPONUJE NOWĄ METODĘ PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

CO TO JEST BIOFEEDBACK I JAK PRZEBIEGA TERAPIA?

Biofeedback to technika usprawniania pracy mózgu.

Nazwę Biofeedback tłumaczy się:
Bio (biologiczny) + Feedback (sprzężenie zwrotne) = biologiczne sprzężenie zwrotne.
Elektrody przyklejone do głowy rejestrują fale mózgowe. Sygnał po wzmocnieniu jest przesyłany do komputera. Po przetworzeniu w oprogramowaniu Biofeedback, jest informacją zwrotną dla pacjenta, o tym – czy prawidłowo ćwiczy.  W ten sposób dokonywany jest pomiar aktywności poszczególnych części mózgu. Informacja o przebiegu fal mózgowych jest przedstawiona za pomocą wideogry na monitorze. Gra kierowana jest wyłącznie za pomocą pracy mózgu (bez używania klawiatury, myszki).

Człowiek wykorzystuje mniej niż 10% potencjału swojego mózgu
Nowa metoda neurotechnologii daje szanse doskonalenia i zwiększania jego efektywności.

PAMIĘTAJ

Biofeedback to terapia wymagająca systematyczności i cierpliwości, motywacji, woli i koncentracji – brak tych elementów znacznie ogranicza jej możliwości
Pierwszym i najszybciej odczuwalnym efektem treningu jest odprężenie i relaks, z czasem zauważalna jest poprawa innych parametrów
Metoda jest całkowicie bezpieczna

W JAKICH WARUNKACH ODBYWA SIĘ TERAPIA?

Dziecko (pacjent) w wygodnym fotelu, w zrelaksowanej pozycji, obserwuje atrakcyjną, trójwymiarową grę

CO JEST ZALECANE PRZED ROZPOCZĘCIEM TERAPII ?

 • Badanie psychologiczne
 • Badanie neurologiczne
 • Badanie EEG

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST TERAPIA BIOFEEDBACK PROWADZONA W NASZEJ PORADNI ?

Dla uczniów mających:

 • gorsze wyniki w nauce (również uczniów zdolnych)
  specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysortografię, dysgrafię)
 • zaburzenia uwagi
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą
 • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy
 • stres i stany lęku

(Dzieci z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania i problemami z koncentracją uwagi w większości wypadków mieszczą się w niższych pasmach częstotliwości fal mózgu w badaniu EEG (elektroencefalogramie) niż powinny mieć zgodnie ze swoim wiekiem).

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z TERAPII BIOFEEDBACK:

 • lepsza koncentracja i jej utrzymanie
 • większa uwaga
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji
 • zmniejszenie liczby błędów
 • lepsza pamięć
 • przyspieszone uczenie się
 • zwiększona odporność na stres
 • zahamowanie lęków, tremy
 • głębszy i łatwiej osiągalny relaks
 • lepsza samoocena
 • zwiększenie pewności siebie
 • lepsza samokontrola

JAKIE SĄ DODATKOWE ATUTY TERAPII W NASZEJ PORADNI ?

 • terapię prowadzi profesjonalny zespół specjalistów – psychologów
 • zajęcia prowadzone są bez żadnych opłat, w poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • lokalizacja poradni w centrum miasta
 • terminy zajęć są dogodne dla dzieci i ich rodziców oraz młodzieży
 • zespół specjalistów poradni świadczy wiele dodatkowych usług diagnostyczno – terapeutycznych, uzupełniających     dla podstawowej terapii biofeedback

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW PROWADZĄCYCH TERAPIĘ

    PEDAGOG          MGR SŁAWOMIRA LISIECKA

    PSYCHOLOG     MGR BEATA KŁYSZ – ŚLIWCZYŃSKA

    PSYCHOLOG     MGR MONIKA SŁUPCZYŃSKA

    PEDAGOG          MGR ANNA SCHLEGEL

Skip to content