Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Poznaniu

Witamy w naszej poradni

Przekonani o Waszych dążeniach, zdolnościach i umiejętnościach jesteśmy tu po to, aby pomagać, doradzać, służyć doświadczeniem.

Diagnoza

– poziomu rozwoju dzieci i młodzieży

– przyczyn trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i mówieniu

– przyczyn trudności w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym

– zainteresowań i preferencji dotyczących obszarów aktywności zawodowej

Terapia

– dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi

– dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

– dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy

– dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym

– EEG Biofeedback

Profilaktyka

– trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i mówieniu

– uzależnień

– zaburzeń zachowania

– przemocy w szkole i rodzinie

– zaburzeń relacji dzieci i młodzieży z rodzicami, nauczycielami oraz grupą rówieśniczą

Pomoc w wyborze

– zawodu

– kierunku dalszej edukacji

* prowadzimy także zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli (adekwatnie do zgłaszanych potrzeb)
Skip to content