Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 w Poznaniu

Po co jesteśmy?

Pracownicy Poradni psycholodzy, pedagodzy, neurologopeda służą pomocą w zakresie: 

1. diagnozy

 • poziomu rozwoju dzieci i młodzieży
 • przyczyn trudności w czytaniu, pisaniu i mówieniu
 • przyczyn trudności w funkcjonowaniu emocjonalno- społecznym
 • zainteresowań i preferencji dotyczących obszarów aktywności zawodowej


2. terapii

 • dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi
 • dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z wadami wymowy
 • dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym


3. profilaktyki

 • trudności w czytaniu, pisaniu liczeniu i mówieniu
 • uzależnień
 • zaburzeń zachowania
 • przemocy w szkole i rodzinie
 • zaburzeń relacji dzieci i młodzieży z rodzicami, nauczycielami oraz grupą rówieśniczą


4. pomocy w wyborze

 • zawodu
 • kierunku dalszej edukacji

Prowadzimy także zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli (adekwatnie do zgłaszanych potrzeb). Proponujemy warsztaty z zarządzania emocjami i stresem. Wspieramy w technikach uczenia się.

Aktualną ofertę znajdziesz w dziale „Pliki do pobrania”.

Skip to content